"W AKTYWNOŚCI SIŁA"

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie

w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2015 r.

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytetu VII Promocja integracji społecznej

Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

przez powiatowe centra pomocy rodzinie,

realizuje projekt systemowy pn. „W aktywności siła”

 

 

 

Udział w Projekcie jest dobrowolny i bezpłatny!